<< < Желтоқсан 2017 > >>
Дс Сс Ср Бс Жм Сб Жс
        1 2 3
5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Кітапхана

Ақпарат

"Успен аграрлық-техникалық колледжі" КМҚК

кітапхана қорлары, оқу әдебиетімен қамтамасыз етілуі және

оқу-әдістемелік құралдармен

   

Колледж кітапханасы білім беру процесін қажетті ақпараттық ресурстармен қамтамасыз етеді. Студенттерге, ОЖБ-ға және оқу орнының шаруашылық қызметкерлеріне қызмет көрсетеді. Қорларға қол жеткізу тәртібі, әдебиеттер тізімі мен ұсыну шарттары кітапхананы пайдалану ережелерімен анықталады. Оқырмандарға қызмет көрсету абонементте және оқу залында жүргізіледі. Абонементте қызмет көрсету оқырман формулярлары бойынша жүргізіледі. Оқу залы 8 орынға есептелген, кітапханашының жұмыс орны, 4 көрме стеллажы бар. Кітапхана Интернетке шығатын 1 компьютермен және принтермен жабдықталған. Кітапхананың жалпы көлемі 78,1 м2, кітап қоймасы 20 ш.м. істер номенклатурасына сәйкес кітапханада барлық құжаттар жүргізіледі. Білім алушылар контингенті 132 адам болған кезде оқу орнының кітапхана қоры 21359 дананы құрайды, бұл бір білім алушыға орта есеппен 161 дананы құрайды.

Кітапханада жалпы білім беретін және арнайы пәндер бойынша әдебиеттер қорының электронды каталогы құрылды, ол жалпыға қол жетімді. Көркем әдебиетті электрондық есепке алу базасын құру жоспарлануда.

Кітапханада білім алушылардың кәсіптік практикадан өтуін және өткізуін ұйымдастыру бойынша әдістемелік ұсынымдар, курстық жобаны жазу бойынша әдістемелік ұсынымдар бар.

Болашақта оқу орнын цифрландыру мақсатында студенттерге көмектесу үшін кітапханада кітапхана қорының электронды каталогын тез қалыптастыруға мүмкіндік беретін автоматтандырылған ақпараттық кітапхана жүйесін енгізу жоспарлануда.

Оқу орнында оқу, оқу-әдістемелік әдебиеттер қорын өзектендіруге көп көңіл бөлінеді. Осылайша, әр бес жыл сайын жалпы білім беретін пәндер бойынша оқулықтар жаңартылады.

Кітапхана қорын жинақтау колледж оқытушыларының өтінімдері бойынша жүзеге асырылады. Өтінімдер негізінде арнайы, оқу және оқу-әдістемелік әдебиеттерді жаңарту және толықтыру жоспары жасалады. Жыл сайын кітапхана қорын толықтыруға қаржы бөлінеді.

Қорды толықтыру колледж оқытушыларының оқу (электрондық оқулықтар мен оқу құралдары), Оқу-әдістемелік әдебиеттерді басып шығаруы есебінен жүзеге асырылады:

  

Ақпарат

әзірленген оқу-әдістемелік және электрондық құралдар туралы

педагогикалық қызметкерлермен

"Успен аграрлық-техникалық колледжі" КМҚК

01.01.2017 ж. бастап 31.12.2021 ж. аралығындағы кезеңде

   

Название работы Год разработки ФИО педагога Рецензия / Авторские права Протокол заседания Методического Совета
1 Сборник разноуровневых заданий по технологии приготовления пищи для подготовки обучающихся по специальности «0508000 Организация питания» 2017 год Аубакирова Гульден Серикбаевна К.п.н., заведующий кафедрой теории и методики профессионального обучения ПГПУ Ф.А.Курабаева Протокол МС №2 от 26.10.2017 г.
2 Авторская программа факультативного курса «Физика в сельском хозяйстве» 2017 год Юсупова Ольга Сарсенбаевна Старший методист института дополнительного образования Каримова Р.М. Протокол МС №2 от 26.10.2017 г.
3 Сборник разноуровневых тестовых заданий по дисциплине «Технология приготовления пищи» 2020 год Лейко Ирина Владимировна К.п.н., доцент ПГПУ Ф.А.Курабаева Протокол МС №3 от 24.12.2020 г.
4 Русско-казахско-английский терминологический словарь по предмету «Устройство автомобиля» 2020 год Шумило Леонид Иванович К.п.н., доцент ПГПУ Ф.А.Курабаева Протокол МС №5 от 24.04.2020 г.
5 Сборник задач по физике для обучающихся учебных заведений ТиПО по специальности «1504000 Фермерское хозяйство» 2020 год Юсупова Ольга Сарсенбаевна Старший методист института дополнительного образования Каримова Р.М. Протокол МС №5 от 24.04.2020 г.
6 Рабочая тетрадь по технологии приготовления пищи ПМ02 «Выполнение первичной кулинарной обработки с учетом особенностей используемого сырья» по специальности «0508000 Организация питания» 2020 год Нурмакина Кульпан Ерсаиновна К.п.н., доцент ПГПУ Ф.А.Курабаева Протокол МС №3 от 24.12.2020 г.
7 Методическое пособие «Боевые традиции Вооруженных сил Республики Казахстан» 2021 год Абилов Наурызбай Зейтенович Руководитель отдела НВТП Т.Аленов Протокол МС №5 от 24.04.2021 г.
8 Сборник практических заданий по иностранному языку (немецкому) 2021 год Вайгандт Юлия Владимировна К.п.н., профессор ППУ Сарсенбаева Б.Г. Протокол МС №5 от 24.04.2021 г.
9 Электронное учебное пособие по биологии 2021 год Смагулова Дидар Бактыбековна

Председатель областного МО преподавателей естественно-математических дисциплин

Купеева Т.Н.

Свидетельство о внесении в государственный реестр   прав на объекты, охраняемые авторским правом №18264 от

2 июня 2021 г.

Протокол МС №5 от 24.04.2021 г.
10 Сборник творческих практических заданий по дисциплине «Самопознание» раздела «По пути познания» 2021 год Наукенова Сандугаш Укубаевна К.п.н., профессор ППУ Сарсенбаева Б.Г. Протокол МС №5 от 24.04.2021 г.
11 Сборник поурочных планов уроков производственного обучения по специальности «0508000 Организация питания» 2021 год Шоканова Гульнур Темиргалиевна Председатель УМО мастеров производственного обучения Павлодарской области Б.Е. Алшинбаева Протокол МС №5 от 24.04.2021 г.
12 Электронное учебное пособие по профессиональному модулю ПМ06. «Приготовление блюд национальных кухонь» 2021 год Шоканова Гульнур Темиргалиевна Председатель УМО мастеров производственного обучения Павлодарской области Б.Е. Алшинбаева Протокол МС №3 от 23.12.2021 г.
13 Электронное учебное пособие ПМ «Выполнение первичной и тепловой кулинарной обработки продуктов с использованием различных способов» 2021 год Лебедева Ирина Аркадьевна Председатель УМО мастеров производственного обучения Павлодарской области Б.Е. Алшинбаева Протокол МС №3 от 23.12.2021 г.

 

    

Колледж лицензиялау кезінде біліктілік талаптарымен анықталатын нормалар тұрғысынан кітапханалық қордың тиімділігін, жаңартылуын бағалауды жүргізеді. Кітапхана қорының тиімділігін бағалау құралдары Оқу, оқу-әдістемелік әдебиеттің оқу жұмыс жоспарлары мен бағдарламаларында көрсетілген оқылатын циклдар мен пәндерге сәйкестігі және әрбір студентке (оқу топтарының ең көп толықтырылуы – 20 білім алушы) есебінен әдебиетпен қамтамасыз етілуі болып табылады.

Жыл сайын қазақ және орыс тілдерінде мерзімді басылымдарға 9 атау, оның ішінде 3 атау (отандық басылымдар) бейіні бойынша жазылу жүргізіледі. Материалдық-техникалық ресурстардың даму серпінін бағалау кезінде өсу байқалады, бұл колледж бюджетін тиімді пайдалану, жоспарлау және бөлудің нәтижесі болып табылады.

  

Жол коды
Код строки
Көрсеткіш атауы
Наименование показателя
Кітапхана қоры, дана
Библиотечный фонд, экземпляров
Оның ішінде:
в том числе:
Жыл сайын
түскендері, дана
Ежегодные
поступления,
экземпляров
Оқырмандар
саны, адам
Количество
читателей,
человек
Бір жыл ішінде
берілген кітаптар
саны, кітаптар
Число книговыдач
за год, книг
оқулықтар
учебники
оқу-әдістемелік
кітаптар
учебно-методичес-кая литература
электрондық
кітаптар
электронные
учебники
А Б 1 2 3 4 5 6 7
1 Барлығы
Всего
21359 11916 648 193 0 195 3972

  

Оқу процесінде қосымша материал ретінде газеттер мен журналдар қолданылады.

Кітапхана колледждің мәдени және тәрбие орталығы болып табылады. Кітап көрмелері, әдеби-поэзиялық кештер, кездесулер мен әңгімелесулер бұқаралық жұмыстың негізгі нысандары болып табылады. Олардың барлығы білім алушылардың мәдени деңгейін арттыруға және олардың ой-өрісін кеңейтуге бағытталған.

 

   

 

ҚР Президентінің Жолдауы

 

Мемлекеттік рәміздері ҚР

Войти на сайт

 

Поиск по сайту

Статистика сайта

Сегодня8
Вчера20
За неделю41
За месяц237
Всего27135